facebook Dụng Cụ Xiết Đai - Panaximco

Bộ Dụng Cụ Đóng Đai Thép Không Gỉ

Dụng Cụ Xiết Đai - Panaximco

Dụng Cụ Xiết Đai - Panaximco

1. Dụng Cụ Xiết Đai S272
12111
2. Dụng Cụ Xiết Đai 
S268
44ok111
Siết chặt đai theo ý muốn và kín kẹp bằng cách đánh đấm với một cái búa. Tốt cho 5/8 "kẹp.
Sử dụng với S264 khi kẹp là 3/8 "rộng.
3. Bộ Dụng Cụ S264
3aas

Bộ chuyển đổi kit cho S268 và S272 khi kẹp là 3/8 "rộng.