facebook Dụng cụ đóng đai C01 - Panaximco

Dụng Cụ Đóng Đai

Dụng cụ đóng đai C01 - Panaximco

Dụng cụ đóng đai C01 - Panaximco sử dụng cho đóng đai các loại dây đai nhựa PP cho các kiện hàng không yêu cầu độ căng siết dây cao.