facebook Dụng cụ đóng đai C03 - Panaximco

Dụng Cụ Đóng Đai

Dụng cụ đóng đai C03 - Panaximco

Dụng cụ đóng đai C03 - Panaximco sử dụng cho đóng đai các hàng hóa bằng dây đai PP hoặc PET với độ siết căng cao,kẹp sắt chắc chắn. Sản phẩm tốt chất lượng.