facebook Dụng cụ đóng đai dây thép C05 - Panaximco

Dụng Cụ Đóng Đai

Dụng cụ đóng đai dây thép C05 - Panaximco

Dụng cụ siết đai Panaximco C04 sử dụng cho đai kiện hàng hóa sử dụng dây đai thép và chốt đai sắt cố định kiện hàng. Sản phẩm uy tín thương hiệu tốt.