facebook Dụng cụ đóng dây đai thép Panaximco-C08

Dụng Cụ Đóng Đai

Dụng cụ đóng dây đai thép Panaximco-C08

Dụng cụ đóng dây đai thép Panaximco-C08. Sử dụng trong việc đóng đai hàng hóa, dụng cụ cầm tay nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển khi sử dụng.